wtorek, 20 lipca 2021

Recent ACW Black Powder Game

 Hello Everyone,

Last Friday I invited my friend Tomek and hosted a  rather large game of Black Powder.

Taking into account I recently acquired some new regiments of Union and Confederate troops and wanted to give them a go, we played an ACW game. There were five large Confederate brigades of 4 to 5 regiments (4 infantry brigades and one cavalry with accompanying artillery batteries) vs 7 smaller Union brigades of 3 units each (6 infantry and 1 cavalry + artillery batteries) - with overall ~1150 minis on the table.

The game lasted 6 turns with the scales of victory tipped each turn to either side. In the final round Union managed to break the Confederates lines and win the battle despite the surprisingly high number of blunder rolls during the game.

Some photos below.

Cześć wszystkim,

W zeszły piątek zaprosiłem do siebie mojego kolegę Tomka i zorganizowałem dość dużą grę w Black Powdera.

Biorąc pod uwagę, że niedawno nabyłem kilka nowych oddziałów wojsk Unii i Konfederacji i chciałem je wypróbować, zagraliśmy potyczkę z Wojny Secesyjnej. Było pięć dużych brygad konfederatów składających się z 4 do 5 oddziałów każda (4 brygady piechoty i jedna kawalerii z towarzyszącymi bateriami artylerii) przeciwko siedmiu mniejszym brygadom Unii po 3 jednostki każda (6 piechoty i 1 kawalerii + baterie artylerii) - w sumie ~1150 figurek na stole.

Gra trwała 6 tur, a szale zwycięstwa przechylały się co turę na każdą ze stron. W ostatniej rundzie Unia zdołała przełamać linie Konfederatów i wygrać bitwę pomimo zaskakująco dużej liczby rzutów na "blunder" w trakcie gry.

Kilka zdjęć poniżej.

Table setup / Rozstawienie stołu


Union Army / Armia Unii


Confederate forces / Armia Południa


Best wishes/Pozdrawiam serdecznie,

Jan